Nexans och Emtelle moderniserar svenska järnvägsnätet

  • Trafikverket har tilldelat Nexans ett kontrakt avseende leverans av fiberkabellösningar som ska användas för att modernisera de fiberoptiska systemen i det svenska järnvägsnätet.
  • Inom ramen för projektet kommer Emtelle Technologies att leverera mikrorör, så kallade mikrodukter, som singelrör eller i buntar.
     

Trafikverket_30011 december 2018 – Nexans har av Trafikverket tilldelats ett kontrakt för leverans av fiberkabellösningar värt 65 miljoner euro. Nexans kabellösningar och Emtelles mikrodukter (singelrör eller i buntar) kommer att användas i järnvägsprojekt när svenska staten fortsätter att utveckla sina bredbandsnät runt om i landet.


Dagens järnvägssystem använder sig av bredbandsnät och skalbara kommunikationsnät. Som en del av det europeiska trafikstyrningssystemet, European Rail Traffic Management System (ERTMS), överförs data i dessa nätverk mellan platser i järnvägsnätet och kontrollcentren, så att trafiken kan övervakas och optimeras samtidigt som användarsäkerheten förbättras. Reservkapaciteten i det svenska motorvägs- och järnvägstelenätet fungerar även som extra dataöverföringskapacitet för lokala teleoperatörer. Nexans och Emtelle kommer att leverera en nyckelfärdig fiberoptisk lösning till Trafikverket. Den kommer att vara fullständigt kompatibel med de befintliga järnvägsnäten och uppfylla kundens strikta krav på mycket hög blåsprestanda för mikrokanalisation.
 – Nexans är stolta över att få bidra till uppgraderingen av det svenska järnvägsnätet med sitt innovativa sortiment av fiberlösningar producerade här i Sverige. Då den svenska järnvägsmarknaden står inför en stor bredbandsutbyggnad samarbetar vi med Emtelle för att hjälpa kunden att snabbt och kostnadseffektivt täcka långa sträckor i de nationella nätverken med våra toppmoderna lösningar, säger Christer Larsson, Nexans chef för telekomsektorn i Norden.

Leveransen av Nexans och Emtelles produkter till Trafikverket startar i början av 2019 och kommer att pågå fram till 2029. De fiberoptiska systemen kommer att tillverkas i Nexans Grimsås-anläggning medan mikrodukter och buntade mikrodukter levereras av Emtelle.

 – Genom samarbetet har Nexans och Emtelle fått möjlighet att offerera en helt kompatibel lösning för Trafikverkets järnvägsnät i Sverige. Det bästa med våra mikrodukter och buntade mikrodukter är att de förbättrar operatörernas kapacitet. Störningen blir minimal tack vare snabbare installationstid och våra produkter bidrar också till lägre drifts- och totalkostnad, säger Colin Kirkpatrick, European Business Development Director at Emtelle.
  

 

 

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Tel +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder. Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några. Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök:

https://www.nexans.com

Om Emtelle

Emtelle, med huvudkontor i Hawick, Skottland, är en ledande producent av plaströrs- och blåsfibersystem på världsmarknaden sedan starten 1980. Under de 35 år som Emtelle varit verksamt har företaget medverkat vid alla större aktörers bredbandsprojekt runt om i världen. Företaget är lyhört för kundens behov och har förmåga att utforma innovativa och unika produkter som uppfyller kravspecifikationerna i kundens projekt. Fokus ligger även på att skapa bästa möjliga värde, minska de totala projektkostnaderna och minimera installationstiden och störningarna. Emtelle har därför under senare tid investerat över 30 miljoner euro i sina europeiska produktionsanläggningar. Emtelles internationella marknadstäckning, med verksamhet i Storbritannien, Skandinavien och numera också i Tyskland, samt försäljningskontor i Nederländerna, Sverige, Östeuropa, Australien och Malaysia, gör det möjligt att betjäna närmare 100 länder. Emtelle har också specialpersonal runtom i världen som svarar för fältsupport till kundernas projektplatser. Emtelles försäljnings- och teknikteam världen över samarbetar för att kunna erbjuda högsta möjliga standard inom hela verksamheten, däribland kundservicen, och för att bibehålla sin branschledande ställning inom fiber- och kanaliserade nätverk som använder sig av bolagets produktionskapacitet för att utveckla och förfina de bästa lösningarna. För mer information om Emtelle, besök: http://www.emtelle.com/.

http://www.emtelle.com/