Nexans har tilldelats kontrakt värda över 190 miljoner euro för att förstärka eldistributionsnät i Europa och Latinamerika

Under de närmaste två åren ska Nexans leverera mellan- och lågspänningskablar för utbyggnad av eldistributionsnät på uppdrag av ett av världens största energibolag

Kontrakten ingår i ett ramavtal som omfattar flera länder i Europa och Latinamerika. Nexans innovativa teknik för mellanspänningskabel – POWERBOOST™ – gör sin debut i projekt för Italien.

Milano_500
Paris La Défense, 13 februari 2019 – Nexans har varit framgångsrik i ett globalt upphandlingsförfarande som utlysts av ett av världens största energibolag, och har tilldelats kontrakt värda över 190 miljoner euro avseende leverans av mellan- och lågspänningskablar. Under de kommande två åren ska Nexans stödja utbyggnaden av kundens eldistributionsnät i Europa och Latinamerika.
 – Vi är mycket nöjda över att ha lyckats ta hem denna order i hård konkurrens med övriga anbudsgivare, främst tack vare den utmärkta tekniska kvaliteten på våra produkter kombinerat med en mycket konkurrenskraftig offert. Genom att framhäva vår globala expertis och lokala närvaro kunde vi demonstrera vår förmåga att stödja våra kunder genom hela kundresan, från konstruktion och specifikationer till leverans, säger Nexans VD och koncernchef Christopher Guérin.

Fördel med lokal närvaro

Flera av Nexans enheter runt om i världen var involverade i anbudet som gäller leveranser av mellanspänningskablar på 12/20 kV och lågspänningskablar på 0,6/1 kV under 2018–2020. Koncernens lokala närvaro var en av fördelarna i anbudet eftersom kablarna ska levereras av Nexans enheter i Brasilien, Chile, Colombia, Peru, Italien och Rumänien. Förutom att uppfylla de tekniska specifikationerna, klarade dessa enheter de stränga miljö- och hållbarhets-standarderna, med certifieringar enligt ISO 14067.

Kortare produktionstider med förenklad tillverkningsprocess
En banbrytande del i kontraktet är att Nexans ska leverera sin nya patenterade mellanspänningskabelteknik, POWERBOOST™, i Italien. Den är utvecklad för att möta de föränderliga behoven i såväl dagens som morgondagens elnät. En av fördelarna med den högeffektiva POWERBOOST™-tekniken är kortare produktionstider tack vare en förenklad tillverkningsprocess. Genom att använda en patenterad termoplastisk isoleringblandning blir det också mindre energikrävande att tillverka POWERBOOST™-kablar (jämfört med PEX-kablar) och de kan enkelt återvinnas.
Avtalet med Nexans löper inledningsvis i två år. Kablarna kommer att installeras i Italien, Rumänien, Brasilien, Chile, Argentina, Peru och Colombia.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Tel  +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Michel Gédéon Financial communication
Tel +33 (0)1 78 15 05 41
michel.gedeon@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Tel +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com

Om Nexans

Som en global ledare inom avancerade kabel- och uppkopplingslösningar tryggar Nexans tillgången till energi genom ett omfattande utbud av förstklassiga produkter och innovativa tjänster. I mer än 120 år har innovation varit ett signum för företaget och gjort det möjligt för Nexans att vara drivande i utvecklingen för en säkrare, smartare och effektivare framtid tillsammans med sina kunder. Nexanskoncernen har som mål att underlätta energiomställningen och hanteringen av den exponentiellt växande datavolymen genom att stötta sina kunder inom fyra huvudsakliga affärsområden: Byggnader & Markanläggningar (inkluderar el-, vatten- och gasbolag, smarta elnät, e-mobilitet), Högspänning & Projekt (inkluderar havsvindparker, marina kraftlänkar, markburna högspänningsledningar), Tele & Data (inkluderar datatransmission, telenät, hyperskaliga datacenter, LAN) och Industri & Lösningar (inkluderar förnybar energi, transporter, olja och gas, automation m.m.). Ansvarsfullt företagande, CSR, är en vägledande princip i Nexans affärsverksamhet och arbetsmetoder. 2013 blev Nexans det första företaget i kabelindustrin som bildade en stiftelse för att främja långsiktiga projekt som ger utsatta samhällen runt om i världen tillgång till energi. Koncernens åtagande att utveckla etiska, hållbara och högkvalitativa kablar ligger till grund för Nexans aktiva engagemang inom flera ledande branschorganisationer, däribland Europacable, The National Electrical Manufacturers Association (NEMA), International Cablemakers Federation (ICF) och CIGRE för att nämna några. Nexans har mer än 26 000 anställda och industriell verksamhet i 34 länder och försäljningsverksamhet över hela världen. Koncernens nettoomsättning uppgick 2017 till 6,4 miljarder euro. Nexans är börsnoterat på Euronext Paris (A-listan). För mer information, besök:

https://www.nexans.com