Nexans ökade försäljningen med 8,2 % tredje kvartalet 2004 (vid fasta metallpriser och valutakurser)

Paris den 18 oktober 2004 – Nexans offentliggjorde i dag en försäljning på 1 186 miljoner euro för tredje kvartalet 2004. Försäljningen för de nio första månaderna slutade på 3 564 miljoner euro.

Med fasta metallpriser nådde tredje kvartalets försäljning 1 007 miljoner euro, jämfört med 931 miljoner euro tredje kvartalet 2003, en ökning med 8,2 % baserat på fasta valutakurser. Försäljningen för de nio månaderna steg till 3 036 miljoner euro, en ökning med 7,1 % (+6,2 % vid fasta parametrar) jämfört med samma period 2003. Försäljningen steg inom alla koncernens affärsområden och geografiska områden. Tredje kvartalets siffor inkluderar inte företagen som köptes i juli (Liban Cables and Cabloswiss), utan de konsolideras först vid årets slut.

Baserat på den återhämtning som märks över hela linjen står Nexans fast vid att årets försäljning skall öka med 5 % och marginalerna bli 3 %.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.