Nexans installerar världens första 420 kV XLPE-sjökabel till Ormen Lange

Submarine cable2005-01-11 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt omkring 15 millioner euro för att tillverka och installera världens första 420 kV XLPE (tvärbunden polyetylen) sjökraftkabel för den pågående utbyggnaden av gasfältet Ormen Lange på den norska kontinentalhyllan. Kund är Statnett, Norges statsägda stamnätsföretag.

“Detta är ett mycket viktigt projekt som passar Nexans strategi perfekt. Här får vi använda vår spjutspetsteknologi i direkta kundlösningar. Hittills har ingen sjökraftkabel med denna spänningsnivå och XLPE-isolering levererats, så vi slår vårt eget världsrekord.” säger Nexans europachef Yvon Raak. Den tidigare rekordkabeln – också tillverkad och installerad av Nexans – var en 170 kV XLPE sjökabel som levererades till vindkraftparken vid Horns Rev (Danmark) 2002.

Sammanlagt kommer kabelsystemet för Ormen Lange att bestå av fyra kablar, med en totallängd av 3,2 km, av vilka 2,2 km kommer att läggas på ett djup av 200 m.  Kabeln kommer att tillverkas vid Nexans norska fabrik i Halden och sedan transporteras till sin destination och installeras med hjälp av kabelfartyget C/S Bourbon Skagerrak. Sjökraftkabeln kommer att installeras mellan norska fastlandet och ön Gossen. Kabeln kommer att täcka gasfältets hela energibehov.

Leverans är planerad till sensommaren 2006.

Fakta om Ormen Lange
Ormen Lange är det största gasfältet under uppbyggnad på den norska kontinentalsockeln. Det ligger 100 km utanför den norska nordvästkusten på ett djup av 850 till 1 100 m. Produktionsstart är planerad till oktober 2007.

Bakom exploateringen av Ormen Lange står Hydro (18,0728 %, operatör i utbyggnadsfasen), Shell (17,0375 %, operatör i produktionsfasen), Petoro (36,4750 %), Statoil (10,8441 %), BP (10,3420 %) och ExxonMobil (7,2286 %).

Nexans har sedan tidigare ett kontrakt från Hydro gällande Ormen Lange värt 47 miljoner euro.  Det kontraktet gäller två huvud-umbilicalkablar, båda ca 125 km långa, för att förbinda Nyhamna i Norge med gasfältet ute till havs samt en 4 km lång umbilicalkabel inom gasfältet.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.