Nexans skriver kontrakt med Perenco i Västafrika

Koncernen kommer att leverera en stor mängd kraft- och kontrollkablar till Perencos oljefält utanför Gabons kust.

URC-1 cable2005-01-24 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt runt 9 miljoner euro från det europeiska oljebolaget Perenco på leverans av kraft- och kontrollkablar till deras oljefält, 40 km utanför västafrikanska Gabons kust.

Nexans kommer att leverera kablar och tillbehör, såsom sjökabel, PEX-kraftkabel, mellanspänningskabel och optotelekabel, till Perenco. Nexans kommer också att bistå med teknisk support till projektet North Gabon.

"Nexans har lång erfarenhet av att leverera sjökablar till olje- och gasfält i Västafrika. Detta senaste, mycket viktiga kontrakt, är ett utmärkt exempel på vår kompetens som en global leverantör. Våra fabriker i Norge, Frankrike och Belgien arbetar tillsammans för att leverera omfattande högteknologiska produkter som motsvarar alla Perencos kabelbehov för projektet North Gabon." säger Nexans europachef Yvon Raak.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.