em2c:s huvudkontor blir Europas första byggnad utrustad med ett plastoptofibernät från Nexans

Att välja plastoptofiber i dag betyder att em2c tryggat framtida valmöjligheter

Paris den 8 februari 2005 - Nexans har installerat en komplett plastoptofiberlösning (POF) i em2c:s huvudkontor. em2c tillhandahåller affärslokaler och är baserat i Lyon (Frankrike). Detta är den första byggnad i Europa som inretts med denna högteknologiska utrustning. Projektet genomfördes gemensamt av Nexans Cabling Solutions i Belgien och Nexans Research Center  (NRC) beläget i Lyon.

em2c buildingem2c:s huvudkontor är ett högteknologiskt visningsobjekt
em2c:s huvudkontor har en golvyta på 3 500 m, som kommer att öka ytterligare till 5 500 m 2008. Byggnaden har konstruerats som en utställningslokal och har en öppen planlösning med mötesplatser som uppmuntrar till samarbete mellan olika verksamheter. Byggnaden  skall hjälpa kunderna att åskådliggöra sina projekt genom att man använt den allra senaste tekniken, bland annat 3D-bilder.

Det lokala nätverket (LAN), som installerats av Nexans, innehåller 5 km POF duplexkabel som stöder både Fast Ethernet och Gigabit Ethernet. I dag kan nätveket ansluta upp till 80 användare genom FTTD (Fibre To The Desktop) samtidigt som man föregriper framtida efterfrågan på bandbredd, som uppkommer när dataöverföringshastigheterna ständigt ökar. Komponenterna som används är desamma som för glasfiber och kräver inga modifieringar.

Ett alternativ till kopparkablar och glasfiberlösningar
Martin Rossbach, projektledare för POF, förklarar: “I dag är plastoptofiber ett attraktivt alternativ till kopparkablar och glasfiberlösningar. Plastoptofibern har redan använts en tid inom industriautomation, men blir nu i och med utvecklingen av multimedia intressant även i fastigheters och företags nätverk.”

Framtidssäkrad för kommande behov
em2c valde plastoptofiber eftersom man vill gå i bräschen för ny teknik. “Vårt uppdrag är att upplysa våra kunder om ny teknik genom att visa dem möjliga användningsområden. em2c anser att plastoptofibern är morgondagens informationsmedium. Genom att välja plastoptofiber i dag har vi framtidssäkrat oss själva genom att använda högteknologi och på så sätt föregripa de ständigt ökade behoven.”, säger Yvan Patet, VD på em2c.

På samma sätt som multimedia-applikationerna blir allt mer "hastighetsintensiva" kommer också det dagliga livet i våra hus snart att kräva mer informationsresurser.  Hemautomatik är på frammarsch (det kommer nya verktyg för att kontrollera spisar, fönsterluckor, belysning etc.) och finns redan nu i alla sorters byggnader (bostadsfastigheter, industrier, företag). Plastoptofibern förekommer dessa nya behov.

Lättare och snabbare att installera
Även om ett POF-nätverk fortfarande är dyrare än ett kopparnätverk, är den totala installationskostnaden betydligt lägre. Plastoptofibern är flexiblare än glasfibern och är därför lättare att installera och enklare att ansluta. Den totala installationskostnaden är lägre än för kopparkablar, särskilt tack vare sin immunitet mot elektromagnetiska störningar, som gör det möjligt att dra den i kabelbanor som vanligtvis är reserverade för kraftkablar.

Flexiblare och starkare än glasfiber
Plastoptofibern är enklare att använda och blir snart enklare att tillverka. Denna teknologi spås därför en ljus framtid, antingen det gäller inom automations-, rymd- eller telekomindustrin. POF är särskilt flexibel eftersom den görs av polymermaterial. Plastoptofibern är dessutom obrytbar och, det viktigaste, den förvränger inte den överförda ljusstrålen.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.