Nexans lanserar

2005-02-11 - Nexans har lanserat en rad nya optiska komponenter som erbjuder kompletta lösningar för fibernätet och inkluderar både SAN (Storage Area Networks) och datahallar.

'Snap-in’ LANmark-OF fibersystemVid lanseringen av "Snap-in"-koncept har stora fördelar erhållits inom Nexans utbud av optiska mellanstycken. "Snap-in"-konceptet erbjuder nämligen modulära fiberpaneler och distributionsboxar som kan bestyckas enligt önskan och även utökas vid behov. 

Det nya "Snap-in"-sortimentet omfattar även kontaktdon enligt "Small Form Factor"-tekniken då LC och MT-RJ numera ingår i LANmarks-sortimentet.

Fördelen med en modulär panel är minskade lagerkostnader för distributören eftersom en panel täcker alla behov. Dessutom förkortas installationstiden då mellanstyckena snäpps in med ett enkelt handgrepp i stället för att som tidigare skruvas på plats.     

Produktutbudet har också utökats med tillbehör såsom skarvkassetter för både fast och löst sekundärkyddade fiber, fibersvansar och ett nytt sortiment av kontaktdon anpassade för snabb fältinstallation.

Kontakt:

Engberg Hans Produktchef metallisk telekabel
Tel 031 - 792 77 54
Fax 031 - 88 67 90
hans.engberg@nexans.com
Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.