NorNed-kontrakt med Statnett värt 51 miljoner euro

Koncernen har tecknat ett intentionsavtal gällande djupvattensdelen av NorNed, världens längsta sjökabelförbindelse

2005-02-14 - Nexans har slutit avtal med det norska stamnätsföretaget Statnett om tillverkning av djupvattensdelen av högspänningskabeln mellan Norge och Nederländerna, NorNed. 

Intentionsavtalet som har undertecknats av Nexans och Statnett har en ekonomisk ram på ca 51 miljoner euro. Nexans skall producera två 156 km långa djupvattenskablar samt en mindre kabellängd för landsförbindelsen i Norge.

De två Nexanskablarna är på 450 kV och kommer att läggas på 410 meters djup.
"Vi har lång erfarenhet av att producera kablar för stora djup. Vi blev därför valda som leverantör av den delen av kabeln som skall läggas i Norska rännan, säger Nexans europachef Yvon Raak."

Världens längsta sjökabel
Med sina 580 km blir NorNed-kabeln mellan Kvinesdal i Norge och Eemshaven i Nederländerna världens längsta sjökabel. Norska Statnett och nederländska TenneT äger 50 % var av kabeln som är kostnadsberäknad till 560 miljoner euro. 

NorNed kommer att ha en maximal kapacitet på 700 MW och byggs för att säkra elförsörjningen i både Norge och Nederländerna. Eftersom den norska kraftproduktionen i stort sett är baserad på vattenkraft, kan mindre nederbörd än normalt få konsekvenser för produktionskapaciteten. Å andra sidan är kraftproduktionen i Nederländerna baserad på mindre miljövänliga alternativ som kol och olja.

NorNed-förbindelsen säkrar elförsörjningen i båda länderna samtidigt som den  säkrar att elen alltid levereras från ett lågkostnadsområde till ett högkostnadsområde.  Vid nederbördsfattiga år i Norge kommer kabeln huvudsakligen att importera kraft, medan den kommer att exportera kraft till Nederländerna under år med nederbörd över genomsnittet. Under normalår kommer Norge att exportera kraft på dagtid och importera kraft om natten.

Enligt planen skall Nexans del av NorNed-kabeln vara klar under sommaren 2007. Konstruktionsarbetet är redan i gång och produktionen vid Nexans fabrik i Halden kommer att starta under våren 2005. NorNed-kabeln skall enligt planen vara i drift i början av 2008.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.