Nexans tilldelat sjökabelkontrakt för Barrows vindkraftpark i Storbritannien

Nytt världsrekord med längsta 132 kV-sjökabeln med tre ledare

HV submarine three core cable2005-03-04 - Nexans har undertecknat en överenskommelse värd mer än 8 miljoner euro med konsortiet Vestas Celtic Wind Technology Ltd och Kellogg Brown and Root Ltd (VKBR), för leverans till Barrows vindkraftpark. Den är belägen sju kilometer utanför Walney Island i Irländska sjön. Nexans kommer att leverera 27,5 km 132 kV kraftöverföringskabel, 22 km 33 kV kabel för anslutningar i land och till serviceenheter.

Den 27,5 km långa kraftöverföringskabeln, som väger omkring 1 600 ton, kommer att slå nytt världsrekord och bli den längsta 132kV-treledarkabeln.

"Nexans tillhör nyckelaktörerna i det världsomspännande infrastrukturprojekt som vindkraften utgör, både till lands och till havs. När vi medverkar i utvecklingen av vindkraften är vi också med och skapar framtiden", säger Yvon Raak, Nexans europachef.

Kablarna skall levereras i maj 2005.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.