Alcatel äger inte längre några Nexansaktier

2005-03-16 - Alcatel äger inte längre några aktier i Nexans då deras aktier köpts upp av franska och internationella investerare. 

- Framgången vid försäljningen av aktierna visar att investerarna är positiva till Nexans utveckling och att de tror att det finns ytterligare potential i aktien,  sa Gérard
Hauser, styrelseordförande och koncernchef. Att andelen aktier som nu är fria att omsätta ökar gör aktien än mer attraktiv.

Det finns nu 23,1 miljoner aktier och de fördelar sig enligt följande:
- institutionella investerare 81 %
- individuella investerare och anställda 8 %
- återköpta aktier10 %
- övriga 2 %