Nexans lanserar LANmark EVO Snap-in-kontakter

LANmark EVO2005-04-12 - Nexans lanserar en ny generation LANmark snap-in-kontakter - LANmark EVO. Designen på denna nya LANmark EVO-serie har sin grund i Nexans väletablerade LANmark-5 och LANmark-6 snap-in-kontakter. EVO-serien ger installatörerna flera fördelar vid anslutningar samt tidsbesparingar runt 20 procent. Till kontaktdonet lanseras även ett nytt universellt komfortverktyg för terminering.

Nya exklusiva egenskaper
De nya exklusiva egenskaperna på LANmark EVO-kontakten är: kortare - för enklare användning i trånga boxar och kanaler; snabbare installation - tack vare det nya EMC-höljet; enklare att använda - förenklad trådanvisning; återanvändningsbar - EVO-serien kan omtermineras med hjälp av det nya komfortverktyget;
mångsidigare - utbudet inkluderar varianter utformade särskilt för användning där det fordras flexibel ledare.

De nya LANmark EVO-kontakterna är helt kompatibla med Nexans vägguttag och patchpaneler och kan användas tillsammans med befintliga kontakter om så krävs. 

De senaste åren har termineringstiden haft en dramatiskt ökad inverkan på den totala installationskostnaden. Därför har Nexans utvecklat EVO-serien med tanke på installatörerna och de kan nu spara åtminstone 20 procent på installationstiden jämfört med våra konkurrenters produkter. 

EVO-serien kommer att fasas in och ersätta nuvarande kontakter under april och maj när nuvarande lager behöver fyllas på.

Ett nytt universellt komfortverktyg
Nexans har också lanserat ett nytt universellt komfortverktyg som kan användas med de nya EVO-kontakterna liksom med nuvarande sortiment och LANmark-7 GG45. För att kunna erbjuda snabb och tillförlitlig terminering kan man med fördel använda verktyget till omterminering av kontakten när så behövs.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.