Nytt kontrakt på sjökabel till Alaska

Alaska2005-05-02 - Nexans har tilldelats ett kontrakt värt omkring 7,5 miljoner dollar av Alaska Electric Light and Power (AEL&P) för leverans och installation av en 3-ledad 69 kV kraft-PEX-kabel.

Den 15 km långa förbindelsen sträcker sig över Stephens Passage från North Douglas till Young Bay i Alaska och är en del av energiprojektet Intertie i sydöstra Alaska. Målet är att förse området med billigare vattenkraft. Kabeln kommer att läggas på ett djup av cirka 75 meter med en hastighet på runt 2 knop.

Nexans kontrakt omfattar konstruktion, tillverkning, transport och installation både till havs och på land samt testning. Kabeln skall produceras och testas vid Nexans fabrik i norska Halden.

Projektet skall vara slutfört i september 2005.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.