Nyutvecklad grävmaskin för krävande havsbottnar

Spider jämnar havsbottnen på ett djup av 1 000 m innan kabelförläggning

Nexans har konstruerat en ny undervattensgrävmaskin för den besvärliga havsbottnen vid gasfältet Ormen Lange på den norska kontinentalsockeln.

Ormen Lange är ett banrytande projekt med Hydro som operatör. Gasfältet ligger i Norska havet med ojämn havsbotten och med klimat och oceanografiska förhållanden som gör det till ett av världens mest krävande gasutvinningsprojekt.

Spider2005-05-02 - Nexans har konstruerat en ny terränggående grävmaskin som arbetar till havs, kallad Spider (Spindeln). Spider är ensam i sitt slag om att kunna jämna havsbotten i så kuperade områden. Spider kombinerar drivband med en avancerad nivåreglering av varje hjulpar, som gör att den kan arbeta i extremt svår havsterräng med upptill 35 graders lutning. Spider är en utveckling av Capjet-systemet som har använts av Nexans i mer än 15 år. 

Kombination av avancerade teknologier
Spider har ett avancerat kontrollsystem och är byggd för att arbeta på ned till 1000 meters djup. Operatörerna sitter i ett kontrollrum ombord på det fartyg som följer Spider och kontrollerar Spiders manövrar. Alla rörelser sköts via ett specialutvecklat hanteringssystem kallat LARS (Launch & Recovery System). Energiförsörjningen och signaler mellan fartyget och Spidern överförs via en umbilicalkabel som är producerad vid Nexans fabrik i norska Halden. 

Under Spiders arbete följer operatören dess rörelser med en undervattenskamera. Material från havsbottnen kan emellertid virvla upp och reducera sikten. Då kan operatörerna fortsätta arbetet genom att använda en virtuell, tredimensionell databild. Denna bild av havsbottnen beräknas av operatören ombord och matas in i Spiders datasystem. När arbetet börjar görs nya undersökningar av terrängen för att bekräfta vilken profil havsbottnen har.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.