Nexans binder samman Grekland och Korfu

2005-05-24 - Nexans har tilldelats ett kontrakt värt 20 miljoner euro av det grekiska Public Power Corporation på leverans och installation av sjö- och jordkablar. Kablarna skall länka samman Sagiada på grekiska fastlandet med Agios Vassilios på Korfu.

150 kv oil-filled submarine cablePublic Power Corporation skall bygga en ny linje för att täcka behovet av mer kraft och kommunikation på turistön Korfu. Högspänningslinjen kommer att ha en kapacitet på 175 MW.

För den marina delen skall Nexans producera fyra längder 150 kV LPOF-kablar (Low Pressure Oil Filled) och två fiberoptiska kablar, vardera på ca 17 km. Sjökablarna, som skall förläggas på ca 70 meters djup, skall transporteras och installeras av fartyget C/S Skagerrak.

För installationen på land skall Nexans leverera fyra längder 150kV LPOF och två fiberoptiska kablar, vardera på ca 4 km. Jordkablarna på totalt 16 km levereras på trummor. Nexans skall också konstruera, tillverka och installera pumpstationerna för kablarna och vara ansvarig för testning och färdigställandet på plats. 

Sjö- och jordkablarna skall produceras vid Nexans fabrik i norska Halden, optokablarna i norska Rognan och pumpstationerna vid fabriken i franska Calais.

Projektet skall vara klart i april 2006.

Map Corfou

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.