Bolagsstämma 2 juni 2005

2005-06-02 - Nexans höll sin bolagsstämma den 2 juni 2005 under ledning av styrelseordföranden och koncernchefen Gérard Hauser. Utdelningen beslutades till 0,50 euro per aktie, jämfört med 0,20 euro föregående år. Utbetalningen är planerad till tisdagen den 7 juni.

I sin kommentar till prognoserna för 2005 sa Gérard Hauser: - Den 30 juni 2005 bör Nexans försäljning ha ökat med 2 till 3 % vid jämförbara parametrar och fasta valutakurser. Marginalerna bör stanna på cirka 3 % (jämfört med 2,6 % 2004) och vinsten öka. Ökningen av våra skulder för första halvåret, vilket är vanligt under denna period av året, bör bli lägre än under första halvåret 2004. För helåret står våra prognoser från februari fast.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.