Nexans vinner kontrakt på leverans av koppar- och fiberkablar till Atlas Telecom Network Romania värt 15 miljoner euro

2005-06-21 - Nexans har fått ett kontrakt av Atlas Telecom Network Romania, en privat rumänsk teleoperatör, värt 15 miljoner euro för leverans av 2 300 km fiberkabel och cirka 6 000 km kopparkabel.

Atlas Telecom Network Romania bygger ett telenät baserat på DECT*-teknologin i tjugo viktiga städer i Rumänien inklusive huvudstaden Bukarest.  Nexans kommer att leverera ADSS (All Dielectric Self Supporting) fiberkablar och kopparkablar för xDSL-applikationer.

Yvon Raak, Nexans europachef säger: “För tre år sedan drev Atlas Telecom Network Romania ett pilotprojekt i Oradea baserat på DECT-teknologin. Till detta projekt levererade Nexans fiber- och kopparkablar liksom tillbehör. Vi är glada över att åter få arbeta tillsammans med denne operatör i ett nytt projekt. Vår kompetens inom koppar- och fiberkabel har gjort att vi kunnat utveckla nya lösningar på mycket kort tid, speciellt anpassade till detta projekt. “

*) Digital Enhanced Cordless Telecommunication (trådlös telefoni)

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.