Nexans levererar kabel till järnvägsprojektet Qinghai-Tibet

Ny sträckning genom Kina som når en höjd på 5 072 meter över havet

2005-06-29 – Nexans har erhållit en order av Bombardier-Sifang-Power Transportation Ltd (BSP) på kraft- och kontrollkablar till de avancerade järnvägsvagnarna i järnvägsprojektet Qinghai-Tibet. Totalt 222 vagnar ingår i projektet.

För att järnvägslinjen skall fungera under de bistra förhållanden som råder i delar av området används Nexans lågtempererade kraftkablar som klarar extremt låga temperaturer. Kablarna från Nexans klarar temperaturintervaller mellan –40 °C och +125 °C. Förutom hög kvalité bidrog snabba leveranser till att Nexans erhöll ordern. Här byggs järnvägen mellan Qinghai och Tibet.

I första skedet skall Nexans leverera kraft- och kontrollkablar till 173 järnvägsvagnar. Dessa kablar kommer att tillverkas vid Nexans fabriker i franska Bohain och Paillart. Den första kabelleveransen levereras till Shanghai i juni 2005 och resterande skall vara klart till i slutet av året. Det första tåget (8 vagnar) levereras i oktober 2005. Nexans håller kontakt med BSP för att få leverera kablar till de resterande 49 vagnarna i ett andra skede.

 

 

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.