Halvårsresultat: Starkt ökad lönsamhet

2005-07-21 – Under styrelseordförande Gérard Hausers ledning sammanträdde Nexans styrelse den 20 juli 2005 för att gå igenom resultatet för första halvåret 2005.

  • Första halvårets försäljning nådde 2 465 miljoner euro, vid fasta metallpriser 2 016 miljoner euro, jämfört med 1 959 miljoner euro första halvåret 2004 en ökning med 3 % (+ 1,3 % vid fasta växelkurser och konstanta parametrar).
  • Den operativa vinsten blev 72 miljoner euro, jämfört med 53 miljoner euro första halvåret 2004, en uppgång med 36 %. Den operativa marginalen har ökat från 2,7 till 3,6 %. 
  • Nettovinsten för första halvåret slutade på 16 miljoner euro jämfört med 35 miljoner euro per den 30 juni 2004.
  • Koncernens skulder har ökat till totalt 502 miljoner euro per den 30 juni 2005. Ökningen beror på fortsatt högt kopparpris samt investeringar i tillväxtområden. Samtidigt har reduktionen av lagernivån inom valstråd minskat långsamt. Nivån på skulderna förväntas vid årsslutet inte överstiga 320 miljoner euro.
  • Nexans bekräftar den formella överenskommelsen med Superior Essex och det definitiva avtalet skall skrivas under någon av de närmsta dagarna.  Avtalet avser försäljning av Nexans europeiska spoltrådsverksamhet och bildandet av ett joint-venture i vilket Nexans kommer att behålla ett 40 %-igt ägarintresse.
  • Nexans bekräftade även att man har sålt distributionsverksamheten i Norge för 45 miljoner euro till det svenska bolaget Ahlsell. Företagets försäljning 2004 var på 118 miljoner euro. 

I en kommentar till resultatet sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser:

– Mot bakgrund av Europas osäkra ekonomi pekar förbättringen av de operativa marginalerna på koncernens förmåga att öka produktiviteten och förbättra lönsamheten genom att investera i produkter med mervärden och i länder med tillväxtmöjligheter.  Om konjunkturbilden förblir oförändrad kan dessa positiva faktorer bidra till en årlig försäljningsökning (vid fasta metallpriser och växelkurser) på 1 % till 2 %, med en tillväxt mellan 3,8 % och 4,1 % på helårsbasis.
– Avyttring av verksamheter och det uppmuntrande resultatet för första halvåret ligger i linje med de mål som sattes upp i vår strategiska plan. 

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.