Nexans säljer sin elgrossistverksamhet i Norge till Ahlsell

2005-07-21 – Nexans har skrivit avtal med Ahlsell om försäljning av sin elgrossistverksamhet i Norge (Nexans Distribusjon AS) för 45 miljoner euro.
Ahlsell är ett ledande nordiskt handelsföretag som erbjuder professionella användare ett brett sortiment av varor och kringtjänster inom VVS, El, Verktyg & Maskiner, Kyl och GDS (Gör-Det-Själv).

– Försäljningen ligger i linje med våra planer på att stärka vår kärnverksamhet, säger Gérard Hauser, Nexans styrelseordförande och koncernchef.
– Ahlsell kommer att bidra till att Nexans Distribusjon AS vidareutvecklas på ett positivt sätt.

– Nexans Distribusjon AS är ett starkt positionerat och väletablerat företag som tillsammans med Ahlsells norska elgrossistverksamhet bildar en ledande aktör på den norska markanden, säger Ahlsells koncernchef Göran Näsholm.

Nexans Distribusjon AS har i huvudsak specialiserat sig på att tillhandahålla elprodukter i Norge.  Nexans Distribusjon AS omsatte 2004 cirka 118 miljoner euro och hade 292 anställda per den 31 december 2004. 

Förvärvet förutsätter norska konkurrensmyndighetens godkännande.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.