Nexans får kabelkontrakt i Thailand

Högspänningskabel länkar samman fastlandet med Thailands tredje största ö

2005-12-21 – Nexans har skrivit kontrakt, värt 18 miljoner euro, med Provincial Electricity Authority (PEA) på leverans av högspänningskabel som skall läggas mellan Khanom på Thailändska fastlandet och ön Ko Samui, Thailands tredje största ö. I detta kontrakt samarbetar Nexans i ett konsortium med Italian Thai Development PCL, en av huvudaktörerna inom Thailands infrastruktur.

Nexans skall leverera och installera 24 km 115 kV 3-fas PEX-kabel med tilhörande utrustning. Kabeln består av tre 240 mm² kopparledare och en 24-fibers optokabel. Kabeln skall installeras parallellt med den nuvarande 115 kV oljefyllda sjökabeln som togs i bruk 1996. Denna gång har PEA valt den nya generationens högspänningskabel med PEX-isolering som är lättare att installera och kräver mindre underhåll.

Ökad turism ger kraftigt ökad elörbrukning
Kraftöverföringen från Khanom till Ko Samui kommer att få en kapacitet på 100 MW. Det betyder nästan en fördubbling av kapaciteten till ön och tillfredsställer det stadigt ökade behovet av elström i området. Det är den kraftiga ökningen i antalet turister som föranleder detta. PEA anser att behovet av elkraft ökar med 10 till 15 procent per år.

Bidrar till återuppbyggnad
– Nexans kompetens inom den nya sjökabelteknologin,  vår önskan om att stötta detta projekt samt vår långa historia i Thailand har varit nyckelfaktorer för att vinna detta kontrakt, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsgrupp. Han tillägger: – Efter tsunamins härjningar förra året är Nexans stolta över att få vara med och bidra till återuppbyggnaden och utvecklingen av detta område i Tahiland. 

Sjökabeln skall produceras vid Nexans fabrik i norska Halden. Nexans skall också installera kabeln. Projektet skall vara färdigt sommaren 2005.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.