Kontrakt med Statoil värt 23 miljoner euro

Leverans av röruppvärmningssystem till Tyrihans olje- och gasfält i Norge

2006-04-21 - Nexans har erhållit ett kontrakt från Statoil värt 23 miljoner euro. Nexans skall leverera ett direkteluppvärmningssystem (DEH) för rörledningar till Tyrihans olje- och gasfält i Norska Havet.

Leveransen omfattar totalt 46 km 52 kV-kabel och utrustning till rörledningen som förbinder anläggningen under vattnet med den flytande produktionsplattformen. DEH-systemet är en metod för att hålla igång flödet i produktionsrören. På Tyrihans skall ett produktionsrör på 43 km läggas från olje- och gasbrunnen ute till havs till plattformen Kristin, där processen sker. Under transporten i produktionsröret sjunker temperaturen på olja och gas så att isbildning riskerar att bromsa och stoppa flödet. DEH-systemet värmer röret från den omgivande temperaturen (ca 6 °C) till omkring 27 °C.   

Atle Börnes, specialist inom Statoil på DEH, säger: ”Nexans är världsledande på kablar för DEH. Vi valde Nexans för de lösningar de kan erbjuda Tyrihans.”

DEH-systemet för Tyrihans är utvecklat i samarbete mellan Sintef Energy Research och Nexans. Den omfattande teknologikvalificeringen är unik och utgör viktiga framsteg I användningen av undervattenskablar. “Resultatet är att det nu är möjligt att värma allt längre rör”, säger Börnes.

DEH-systemkablarna kommer att produceras vid Nexans fabrik i Halden, Norge, och skall vara leveransklara våren 2008.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.