Nollvision för 10 Gigabit Ethernet kabelsystem

2006-04-26 - Nexans introducerar en praktisk, kostnadseffektiv och riskfri lösning – en nollvision – för 10 G Ethernet kabelsystem. Nexans LANmark-6 10G kabelsystem använder skärmad teknik i stället för oskärmad och uppfyller alla krav för 10Gig.

F1TP-kabel10GbaseT är den hittills mest känsliga applikationen som utvecklats för kopparkabel. Om ett fel inträffar kommer överföringen inte bara att gå långsammare utan den kommer istället troligtvis att sluta fungera omedelbart. En konsekvens av detta är att 10GbaseT är speciellt känsligt för signaler från närliggande datakablar - alien crosstalk - och externa störkällor.

De oskärmade systemen, en UTP-lösning, är känsliga för störningar och interferens. KablagekabelI sina bästa stunder klarar en UTP-lösning endast marginellt kraven för alien crosstalk och därför krävs det att detta testas i fält - men det är praktiskt omöjligt att utföra denna fälttestning i dagsläget.

Nexans är en av de stora leverantörerna av oskärmade kablar på marknaden, men för 10GBaseT är fördelarna som ofta associeras med UTP inte längre tillämpbara, istället är fördelarna för skärmade nät överväldigande.

Nexans skärmade lösning, med FTP-kabel och komponenter med Kontaktstabila prestanda upp till 500 MHz, klarar kraven för alien crosstalk med mycket stor marginal. En skärmad lösning innebär ett riskfritt alternativ jämfört med oskärmade system. Det innebär att det installerade kabelsystemet uppfyller alla krav för 10Gig.

Kostnad 

UTP är inte nödvändigtvis billigare än en skärmad kabel avsedd för 10Gig. Den teknik som används för att eliminera alien crosstalk i en UTP-kabel är rent kostnadsmässigt jämförbar med att skärma en datakabel.

10G UTP är även fysiskt större än FTP så den kräver mer utrymme i installationen samt grövre kablage för anslutningarna vilket kan reducera densiteten i stativen.

Enkel att installera

Skärmade 10G system är enklare att installera än 10G UTP-system. Nexans LANmark-6 10G har mindre yttermått och mindre böjrade än de 10G UTP-lösningar som finns på marknaden.

Nexans kablage är smidiga, flexibla och levereras i standardlängder jämfört mot 10G UTP-kablage som ofta har en grövre solid ledare och begränsningar i vilka längder som får användas.

Kontakt:

Engberg Hans Produktchef metallisk telekabel
Tel 031 - 792 77 54
Fax 031 - 88 67 90
hans.engberg@nexans.com
Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.