Nexans vinner kontrakt värt 7,4 miljoner euro på offshore-kablar till FPSO-fartyget i det nigerianska Akpo-fältet

2006-05-02 – Nexans har undertecknat en avsiktsförklaring, ett s k Letter of Intent (LOI) med Hyundai Heavy Industries (HHI) gällande offshorekablar för omkring 7,4 miljoner euro till ett olje- och gasproduktionsfartyg (FPSO) i det nigerianska Akpo-fältet.

1 185 km kraft- och styrkablar
Nexans skall leverera totalt 1 185 km offshorekablar (kraft- och styrkablar) till FPSO-fartyget. Projektets kablar skall tillverkas enligt IEC-standard (International Electrotechnical Commission). Kraven på brand- och flamsäkerhet är omfattande och förutsätter bland annat funktion i minst tre timmar vid brand och att kablarna motstår en brandtest på 1000 °C. Kablarna är även halogenfria, har låg rökutveckling och avger inga korrosiva gaser.

Nexans har lång erfarenhet av offshore-kablar till stora projekt, såsom till exempel Sakhalin II till Samsung Heavy Industries 2003 (Ryssland) och Greater Plutonio Project till HHI 2004 (Angola). “Nexans erfarenhet tillsammans med vår framstående teknik var de avgörande faktorerna för att vi skulle förvärva Akpo-projektet.” säger Michel Lemaire, chef för Nexans verksamhet i Nordamerika och Asien.

FPSO-fartyget i Nigerias djupvattenfält Akpo
Akpo, ett gas- och oljefält som drivs av Total Upstream Nigeria Limited, skall börja producera under senare delen av 2008 och förväntas snabbt bygga upp leveranser motsvarande 225 000 fat olja per dag.

Fältet ligger omkring 200 km utanför Port Harcourt på ett djup mellan 1 100 och 1 700 meter, och kommer att producera till ett FPSO-fartyg med en lagringskapacitet på två miljoner fat.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.