Bolagsstämma 2006

2006-05-15 – Nexans höll sin bolagsstämma den 15 maj 2006 under ledning av styrelseordföranden och koncernchefen Gérard Hauser. Utdelningen beslutades till 1 euro per aktie, jämfört med 0,50 euro föregående år. Utdelningen är planerad till fredagen den 19 maj 2006.

Förlängning av Gérard Hausers förordnande
Aktieägarna godkände på bolagsstämman förlängningen av Gérard Hausers förordnande till och med första halvåret 2009.
Styrelsen, som höll ett möte omedelbart efter stämman, beslutade återinsätta Gérard Hauser som koncernchef och styrelseordförande till och med första halvåret 2009.  Styrelsen beslutade även utse Frédéric Vincent, Nexans nuvarande ekonomidirektör, till en nyinrättad befattning som operativ chef. Besluten träder i kraft omedelbart. 

Fler anställda aktieägare
Nexans andra aktieerbjudande till de anställda ägde rum mellan den 20 april och den 3 maj 2006.  Sammanlagt 65 797 aktier tecknades till ett värde av 3 454 342,50 euro. Nästan 1 500 anställda tecknade, vilket totalt ger ett deltagande på 9,55 % fördelat på 21 länder. Nexans anställda har nu 1,5 % av aktiekapitalet (jämfört med 0,48 % 2002, efter Nexans första aktieerbjudande till de anställda).

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.