Nexans levererar kablar till brittiska vindparker

2006-05-31 – Det brittiska företaget Centrica Energy har tilldelat Nexans ett kontrakt på sjökablar till vindparkerna Lynn och Inner Dowsing i Greater Wash, fem kilometer utanför kusten vid Lincolnshire. Kontraktet är på över 10 miljoner euro.

Kontraktet omfattar 72 km 36 kV 3-ledad PEX-högspänningskabel med fiberelement. 40 km av kabeln skall överföra kraft från vindparkerna till havs in till land, medan de återstående 31 km är samlingskablar som skall koppla samman de enskilda vindkraftverken med varandra. I kontraktet ingår även kraft- och fibertillbehör, termineringar och skarvar. Kraftkablarna produceras vid Nexans fabrik i norska Halden, som har specialiserat sig på tillverkning av långa längder av sjökabel. Samlingskablarna tillverkas vid Nexans fabrik i Hannover, Tyskland. Leverans är satt till våren 2007.

 

 

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.