Nexans slutför högspänningslänk på belgiska kusten

En riktig utmaning i kabelinstallation

2006-06-08 – Nexans har slutfört ett projekt åt Elia, ett belgiskt kraftbolag, värt 16,5 miljoner euro. Projektet gick ut på att bygga en ny 33 km lång markförlagd ledning på 150 kV mellan transformatorstationerna i Coxyde och Slijkens på den belgiska kusten.

En av de största utmaningarna var att lägga kablarna under Bruges-Ostend-Ghent-kanalen. Det klarades av genom att använda en redan existerande tunnel som ägdes av Aquafin, ett allmännyttighet bolag inom vatten och avlopp.  

Under arbetets gång var Nexans dessutom tvungna att ta hänsyn till den höga grundvattennivån som är utmärkande för detta kustområde, eventuell kvarlämnat krigsmateriel från första världskriget samt samordna arbetet med andra 36 kV Eliainstallationer i regionen.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.