Nexans svarar upp mot den krävande och växande godshanteringen

Nexans vinner kontrakt på tekniskt avancerad lyftkranskabel i en av världens största hamncontainerprojekt

2006-06-13 – Nexans har skrivit ett avtal med Gottwald Port Technology på utrustning till fyra lyftkranar med RHEYFIRM(RTS) mellanspänningskabel till den nya Deurganckdockan i Antwerpens hamn. Avtalet omfattar, om testinstallationerna faller väl ut, ytterligare 40 km kabel.

Data- och kraftkablarna tillverkas vid Nexans fabrik i Moenchengladbach (Tyskland). Kablarna har modifierats då de skall användas under extrema förhållanden och klara att böjas och sträckas i hårt tempo. Gottwalds nya helautomatiserade generation av höghastighetskranar (ASC) klarar därmed att arbeta med en hastighet av över 200 m/min.

I en kommentar till kontraktet säger Nexans försäljningschef för kablar för materialhantering Frank Müller: “Gottwald Port Technology behövde tekniskt avancerade specialkablar och Nexans kablar, som även innehåller optofibrer, klarar även framtida kapacitetskrav.”

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.