Bredbånd Finnmark startar utbyggnad i Finnmark, Norge

2006-06-15 - Bredbånd Finnmark AS har påbörjat fiberutbyggnaden av hela Finnmark, den nordligaste delen av Norge, med att tilldela Nexans ett kontrakt på 110 km sjöfiberkabel och 20 km landfiberkabel. Kablarna skall knyta samman Alta, den största staden i Finnmark, med Hammerfest, den näst största staden och öarna Sørøya, Kvaløya och Seiland. Detta krävande projekt skall genomföras på rekordtid och redan i augusti i år skall Hammerfest, världens nordligaste stad, vara förenat med resten av världen genom en fiberoptisk bredbandslinje. 
Fiberkablarna skall produceras vid Nexans fabrik i norska Rognan.  Nexans skall vara projektansvarig, dock i samarbete med ett antal partner som skall hjälpa till så att allt levereras i tid. Blom Maritime skall ansvara för kartläggningen av havsbottnen, Seaworks för sjökabelinstallationen och Relacom för landkabelinstallationen. 

“Detta är ett krävande projekt som omfattar allt från ansökningar hos offentliga myndigheter och privatpersoner till kartläggning av havsbottnen, produktion, installation till havs och på land fram till den slutliga testningen, säger Nexans projektledare Ove-Svein Birkelund. Vi använder oss emellertid av väl utprovad kabel- och installationsteknik och alla inblandade parter har bred och lång erfarenhet inom sina respektive områden”.

“För Bredbånd Finnmark är detta starten på ett fibernät över hela Finnmark och skapar en fiberlänk mellan östra och västra Finnmark. Tillsammans med våra samarbetspartner Ishavslink och Bredbåndsfylket Trom markerart detta också starten på ett samarbete som skall vara grunden för att utveckla ett modernt digitalt kommunikationsnät i hela området”, säger chefen Tormod Skaret. Han tillägger att Bredbånd Finnmark AS tillsammans med Finnmarks kommun skall ansöka om de 50 miljoner norska kronor som beviljades Høykom-programmet i stadsbudgeten för 2006, och räknar med att Finnmark skall tillföras medel för att bygga ytterligare infrastruktur i området.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.