BP-order på 98 miljoner euro tilldelat Nexans

Resursbesparande lösning gav storkontrakt

2006-06-20 - Nexans och BP skriver ett stycke historia när den nya produktions- och hotellplattformen på Valhallfältet i Norska Havet sätts i drift. Detta är nämligen världens första offshorefält som får all kraftförsörjning från land. För att detta skall fungera kommer Nexans att leverera och installera en 292 km lång HVDC (High Voltage Direct Current)-IRC-sjökabel och en separat fiberoptisk sjökabel samt tillhörande utrustning både på landstationen och på plattformen. Kontraktet är värt 98 miljoner euro.

Kabeln, som är en 150 kV DC-kabel med integrerad returledare, liknar den som Nexans levererade till Moyle-projektet 2001 och som förbinder Nordirland med Skottland. Fiberkabeln fästs ihop med kraftkabeln under utläggningen.  Nexans har fått turnkey-kontrakt på projektet och skall också installera och gräva ner kablarna. Förläggningen skall göras 2008 och 2009 med kabelfartygen C/S Skagerrak. För att skydda kabeln mot yttre skador kommer kabeln att grävas ner ungefär en meter i havsbottnen med hjälp av Nexans undervattensgrävmaskin CapJet.

Kablarna skall tillverkas vid Nexans fabriker i Norge, kraftkabeln i Halden och fiberkabeln i Rognan. 

Resursbesparande och miljövänlig
Historiskt sett får de flesta plattformerna energi från diesel- eller gasgeneratorer placerade på själva plattformen. Det är gasturbiner som producerar kraften till de nuvarande Valhallsplattformarna. Dessa är dyra både att bygga och driva. Den nya lösningen kräver minimalt med underhåll och är både ekonomiskt, säkerhetsmässigt och miljömässigt lönsam. Genom att använda elkraft från land i stället för från gasturbinerna sparar BP omkring 35 miljoner euro i investeringskostnader och ytterligare ca 5,5 miljoner euro i årliga driftskostnader. Det nya konceptet minskar brand- och explositionsfaran och arbetsmiljön förbättras genom att ljudnivån och vibrationerna reduceras. Luftutsläppen minskar med 300 000 ton CO2 och 250 ton NOx om året jämfört med ett gasturbinkraftverk.

Kablarna dras i land på Lista, ett område på den norska kusten som är känt för sina sanddyner och speciella fauna med sandrör och strandråg. Dessutom har det här gjorts många viktiga arkeologiska fynd. Stränderna har även stor betydelse som rastplats och övervintringsområde för fåglar. På grund av Listas rika växt- och fågelliv är stora delar av stränderna skyddade. BP har lagt ner ett betydande arbete för att skydda området under byggtiden, ett arbete som Nexans kommer att fortsätta.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.