Nexans bryter ny mark i Baltikum genom xDSL-ramavtal med Citrus Solutions

2006-07-19 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har nyligen tilldelats ett ramavtal på leverans av koppar- och optotelekabel till Citrus Solutions, ett dotterbolag till den lettiske teleoperatören Lattelekom (Lettlands ledande leverantör av elektroniska kommunikationstjänster). Det tvååriga ramavtalet är värt omkring 1 miljon euro per år.

Ett komplett utbud av telekablar
Ramavtalet med Citrus Solutions omfattar ett brett utbud av koppartelekablar för utomhusbruk med utökade transmissionsegenskaper för att stödja Lattelekoms xDSL-utbyggnad, liksom inomhuskablar med LSZH-mantel (halogenfria med låg rökutveckling).

Urvalet av fiberoptiska kablar omfattar konstruktioner för både mark- och luftinstallation liksom LSZH-mantlad kabel för såväl inomhus- som utomhusförläggning. Samtliga kablar är utrustade med fibrer enligt den nya standarden ITU-T G.652D.

Nyckelkontrakt
Överenskommelsen är viktig av flera anledningar. För det första passar den Nexans strategi att vara en attraktiv partner genom att erbjuda expertis nära kunden. “Vi valde Nexans för att de har både avancerade produkter och bra service, vilket betyder att vi kan få leveranser inom två dagar via deras logistikcentrum i Sverige”, säger Andrejs Reinikovs, inköpsprojektschef på Citrus Solutions.

Dessutom ligger överenskommelsen i linje med Nexans ambitioner att expandera.
“Kontraktet bryter ny mark för Nexans i Baltikum och bekräftar vår kunskap inom xDSL, vilka båda är prioriterade tillväxtområden för Nexans, i linje med vår strategiska plan”, säger Stefan Olsson, Nexans landschef i Sverige, Danmark, Finland och de baltiska länderna.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

Om Lattelekom och Citrus Solutions

Lattelekom Group är den ledande leverantören av elektroniska kommunikationstjänster i Lettland. Företaget erbjuder såväl integrerad elektronisk kommunikation och IT-lösningar som telekom- och nätverkskonstruktion och installationsservice. Lattelekom tillhandahåller också lösningar för dataöverföring, IT-infrastruktur och Internet. Dotterbolaget SIA Citrus Solutions konstruerar, installerar och underhåller data- och telekomnätverk.