LIPA och American Superconductor förser Long Island med hittills längsta supraledningen

Nexans deltar i projektet som skall resultera i världens första installation av supraledare för kraftöverföring i ett högspänningsnät.

2006-09-07 – Mitt i en brännande värmebölja, för att fullfölja sitt åtagande att leverera billig, säker och tillförlitlig elström, firade energimyndigheten på Long Island (LIPA) den 2 augusti byggstarten för världens hittills största och mest högspända supraledande kabelsystem för elnät.

Högspänningsledningen på 138 kV kommer att bli ca 600 meter lång och därmed världens första supraledande kabel som installeras i ett elnät i drift. Elnätet kommer att överföra mer kraft än vad alla tidigare visade högtempererade supraledarkablar (HTS) tillsammans överfört.

Projektet drivs av energimyndigheten i partnerskap med industrin. Andra partner som deltog i ceremonin var United States Department of Energy, American Superconductor Corporation (NASDAQ: AMSC), Nexans och Air Liquide. 

Avsikten med projektet är att visa en högspänningssupraledare i ett driftsatt elnät. Kabeln kommer att installeras i början på 2007 inom LIPA Holbrooks befintliga nätområde som går i nord-sydlig riktning och är ca 600 meter långt. Båda ändarna kommer att anslutas till LIPAs nuvarande elnätssystem.

”Som världsledande inom kabelindustrin har Nexans aktivt medverkat i framtagandet av supraledare under de senaste åren. På vägen från vårt kompetenscenter för supraledare baserat i Tyskland till marken i Long Island har vi gjort stora framsteg. Så det är med glädje vi i dag deltar i detta stora projekt som kommer att resultera i världens första installation av en supraledare för kraftöverföring i ett elnät i drift. I en tid när världens energibehov fortsätter öka, blir möjligheterna med supraledarkablar än större. Nexans antar denna industriellt stimulerande uppgift och marknadsutmaning att leverera bästa sortens kraftöverföringslösningar genom att ta tillvara högtempererade supraledare”, sa Gordon Thursfield, vd för Nexans i Nordamerika.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.