Nexans får storkontrakt i USA värt 73 miljoner euro

De största kablarna som någonsin producerats med denna spänning

2006-09-04 - Nexans, världens ledande kabelproducent, har fått ett kontrakt värt över 73 miljoner euro för konstruktion, tillverkning, leverans och installation av en 138 kV högspänningsöverföring som skall förbinda Norwalk i Connecticut med Northport på Long Island i USA. Transmissionslänken går under namnet Long Island Replacement Cable (LIRC) och uppdragsgivare är Northeast Utilities Service Company (NUSCO) på Long Island Power Authority och Connecticut Light and Power’s vägnar.

"Att Nexans fått detta projekt bekräftar vår ledande ställning som leverantör av högspänningskablar på den amerikanska marknaden" understryker Nexans operative chef Frédéric Vincent.

Nexans skall leverera nästan 60 km 138 kV 3-ledarkabel med PEX-isolering för totalt tre strömkretsar. Varje längd på 19 km per strömkrets kommer också att innehålla 24 fiberoptiska element. Kablarna blir de största och tyngsta som någonsin tillverkats av Nexans för denna spänningsnivå. De kommer att väga mer än 100 kg per meter och ha en ytterdiameter på 235 mm.

Kablarna skall ersätta de nuvarande, 30 år gamla transmissionskablarna och är konstruerade för en överföring på upptill 150 MW per strömkrets.

Kraftkablarna skall tillverkas vid Nexans fabrik i Halden. När de sju gamla kablarna tagits bort i slutet av 2007 kommer de nya PEX-kablarna att transporteras till USA av Nexans kabelförläggningsfartyg C/S Skagerrak. Kablarna kommer att förläggas med vattenjet-teknik under havsbotten för att undvika skador på kablarna. De läggs i den befintliga korridoren på ett djup ner till 70 meter. 

Installationen av de nya kablarna förväntas vara klart i slutet av 2008.

“Konstruktionen, tillverkningen och installationen av PEX-kablanar utgör exempel på ett stimulerande projekt som passar Nexans bra. Det kommer att involvera det senaste inom kabelkonstruktion, miljövänlig PEX-isolering och installationsteknik som Nexans i Halden är känt för inom kabelindustrin.”, säger Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsavdelningen. Han fortsätter: “Nexans är stolt över att ha blivit valt av Northeast Utilities och dess partner, Long Island Power Authority och Connecticut Light and Power för detta projket.”

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.