Nexans vinner kontrakt i Persiska viken värt 100 miljoner euro

Ny kraftledning till Delma Island

2006-09-21 – Nexans, världens ledande kabelproducent, har fått ett kontrakt värderat till 100 miljoner euro av Abu Dhabi Water & Electricity Authority (ADWEA) för att leverera och installera sjö- och jordkablar till den nya 132 kV-länken mellan Abu Dhabi’s nätverk på fastlandet och Delma Island.

Karta Förenade ArabemiratenStark närvaro i en snabbt växande region
Delmakontraktet är Nexans största kontrakt i år i Mellanöstern. Det visar på potentialen i ett område där industrialisering och projekt inom energi- och kommunikationsnätverk accelererar. Nexans är mycket aktiva i dessa stora projekt som kräver mycket kablar. Nästan 80 % av Nexans försäljning i detta område är knutet till högspänningsprojekt.

Nexans har två produktionsenheter i regionen; i Libanon och i Egypten.

Ny högspänningslänk
Den 45 kvadratkilometerstora Delma Island tillhör Förenade Arabemiraten och är belägen längst i väster omkring 30 km från fastlandet i Persiska viken. Den nya kraftledningen kommer att ha en kapacitet på ytterligare 100 MW för att täcka behovet av mer elektricitet till de 10 000 invånarna på ön.

Kablarna skall produceras vid Nexans anläggning i Halden och projektet skall vara slutfört i slutet av 2008.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.