Kablar som interiör visas på utställning

2006-10-09 – Kabeltillverkaren Nexans presenterar tillsammans med konstfackeleven Anna-Karin Malmsten en interiöridé där kablarna är en del av dekorationen. Utställningen visas på Svensk Byggtjänst under oktober och november.

Kablar till elektriska installationer är normalt något man försöker gömma undan så mycket som möjligt. Armaturer och kontakter designas och lyfts fram men kablarna åker in bakom väggen, eller så försöker man dölja dem längst listerna.

Anna-Karin Malmsten, elev på Konstfack i Stockholm, ville ändra på detta och visa att istället för att vara ett irriterande problem, kan sladden fungera dekorativt i inredningen - som en tredimensionell tapet.

– Jag har arbetat fram en utsmyckning för en bar-, kafé- eller restaurangmiljö där sladden agerar både som funktion och dekoration, säger Anna-Karin Malmsten.

I sitt arbete tog Anna-Karin Malmsten kontakt med kabeltillverkaren Nexans för att få tag på lämpliga kablar för arbetet. På Nexans blev man mycket intresserade och tog initiativ till att utställningen nu också visas på Svensk Byggtjänsts utställning i centrala Stockholm.

– Vår konventionella hantering av kablar där de grävs ned eller stoppas in bakom väggar, golv och höljen leder ibland både till onödiga problem och missat nytänkande, säger Claes Nordén, informationschef på Nexans. Anna-Karin Malmstens arbete visar att det går att tänka helt annorlunda kring hur kablar används.

Utställningen som består av fem väggdelar med fjorton belysningsarmaturer och ett tillhörande bord visas på Svensk Byggtjänsts byggutställning, Mäster Samuelsgatan 25/Regeringsgatan 44, Stockholm under oktober och november.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.