Försäljningen ökade med 6,3 % tredje kvartalet 2006

Utsikterna för ett bra resultat 2006 stärktes

2006-10-24 – Nexans tillkännagav en försäljning tredje kvartalet 2006 på 1 900 miljoner euro (i löpande metallpriser). Rapporten för 2006 är baserad på 13 arbetsveckor, jämfört med 14 arbetsveckor tredje kvartalet 2005.

I fasta metallpriser uppgår försäljningen till 1 066 miljoner euro. Vid konstanta växelkurser och antal arbetsdagar motsvarar det en ökning med 6,3 %.

Försäljningen de nio första månaderna på året blev 3 339 miljoner euro, upp 10,2 %, jämfört med samma period föregående år.
 
I en kommentar till tredje kvartalets rapportering, sa Nexans koncernchef och styrelseordförande Gérard Hauser:
– Tredje kvartalet har motsvarat våra förväntningar, med en stark tillväxt på energimarknaden, särskilt inom infrastruktur och specialkablar, liksom en mycket positiv produktmix av LAN-produkter inom telekomsektorn. Detta gör att vi på helårsbasis förväntar oss en operativ marginal på omkring 5,5 %, en ökning jämfört med tidigare uppsatta mål.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 39 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 22 700 anställda och en försäljning under 2009 på 5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.