Klar förbättring av första halvårets resultat

2004-07-21 - Under styrelseordförande Gérard Hausers ledning sammanträdde Nexans styrelse den 21 juli 2004 för att gå igenom resultatet för första halvåret 2004.

  • Första halvårets försäljning slutade på 2 378 miljoner euro, till stor del beroende på det höga kopparpriset under perioden. Vid fasta metallpriser nådde försäljningen 2 029 miljoner euro jämfört med 1 902 miljoner euro första halvåret 2003 (baserat på 2004 års valutakurser), en ökning med 6,7 % (+ 5,4 % vid konstanta parametrar).
  • Det operativa resultatet blev 54 miljoner euro, jämfört med 37 miljoner euro första halvåret 2003, en uppgång med 46 %. Den operativa marginalen har ökat från 1,9 till 2,6 % och utgör en bekräftelse på de åtgårder som vidtagits.
  • Alla koncernens affärsområden och geografiska områden har del i ökningen och har förbättrat resultaten, även om det är skillnader i graden av ökning.
  • Nettovinsten för första halvåret slutade på 33 miljoner euro jämfört med 14 miljoner euro per den 30 juni 2003.
  • De stora prishöjningarna på koppar hade under första kvartalet en ogynnsam inverkan på koncernens skulder, som steg till 226 miljoner euro per den 30 juni  2004, en ökning med 84 miljoner euro, jämfört med året innan.

I en kommentar till resultatat sa Nexans VD och styrelseordförande Gérard Hauser: "Det ekonomiska klimatet ser ut att hämta sig – visserligen snabbare i Nordamerika än i Europa – och koncernen skördar nu frukterna av sitt rigorösa ekonomiska program och sin satsning på försäljningen. Ledda av en klar strategi strävar koncernen efter att skapa lönsamhet och förbättra tillväxten för att öka attraktionskraften.  Det vi uppnått första halvåret 2004 bådar gott för andra halvan av 2004. I fasta metallpriser och valutakurser har koncernens försäljning ökat med omkring 5 % jämfört med 2003 och den operativa marginalen tros hamna mellan 2,8 och 3 % för hela året. På grund av extraordinära intäkter, som bidrog till första halvårets nettovinst, kommer vinstutvecklingen inte att hålla samma takt under andra halvåret.”

Länkar: