Nexans och Telefónica signerar kontrakt på leverans av två miljoner kilometer telekabel under två år

Paris den 9 augusti 2004 – Nexans tillkännagav i dag att man undertecknat ett kontrakt med spanska Telefónica på leverans av telekommunikationskablar på omkring två miljoner kilometer under två år.

Med detta kontrakt stärker Nexans sin position som ledande kabelleverantör till den spanske operatören. Kontraktet omfattar faktiskt alla typer av telekabel som används av Telefónica, inklusive över 100 olika produkter som skall användas i såväl vanliga telenätet som till avancerade bredbandstjänster. All kabel till Telefónica kommer att tillverkas vid Nexans fabrik i Maliaño (Cantabria, Spanien). Med en kapacitet på över tio miljoner kilometer ledning per år är Maliaño-fabriken en av de största i världen på denna sorts kabel.

“Det förtroende som Telefónica visar oss genom detta kontrakt är ytterligare ett erkännande av det goda arbetet som under många år utförts av hela Nexansgruppen, säger Yvon Raak, Nexans Europachef. “Att en kund som Telefónica med sina höga krav på kvalitet och service anförtror nästan halva sitt förväntade behov till Nexans är ett erkännande av vår kompetens och vårt tekniska kunnande.”

Ett tungt vägande skäl i Telefónicas beslut har varit servicegraden, som omfattar hårda leveranskrav med snäva leveranstider. Enligt Telefónicas önskemål skall leveranser ske till 49 olika platser i Spanien. Dessutom skall Nexans upprätthålla ett krislager som kan garantera leverans inom 24 timmar.

Länkar: