Nexans har erhållit kontrakt på umbilicalsystem till norska gasfältet Ormen Lange värt 47 miljoner euro

Paris den 9 juli 2004 - Hydro har i dag, enligt Ormen Lange-licensen, tilldelat Nexans ett kontrakt på leverans av umbilical-system till ett värde av omkring 48 miljoner euro inklusive optioner. 

Kontraktet omfattar leverans av två huvud-umbilicalkablar på vardera ca 125 km och en umbilicalkabel på ca 4 km. Kablarna kommer att produceras vid Nexans fabrik i Halden, Norge.

Umbilicalkablarna, som läggs mellan processanläggningen i Nyhamna och ut till gasfältet Ormen Lange, kommer att transportera olja, ström och optiska signaler som krävs för de produktionssytem som finns på ca 850 meters djup och 125 km från land. Eftersom undervattensproduktionen kommer att skötas och övervakas från land krävs hög tillförlitlighet av umbilicalkablarna. Det är en växande trend att sköta arbetet från land, i utvinningen av nya olje- och gasfält. Detta är det fjärde umbilical-systemet av detta slag som levereras av Nexans.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com