Nexans vinner umbilicalkontrakt

Projektet är ett av de största enskilda energiinitiativen någonsin i Mellanöstern

Dolphin2005-04-12 - Nexans har erhållit ett kontrakt värt 50 miljoner euro av Dolphin Energy för att producera och installera den kemiska insprutnings- och kontrollumbilicalkabeln för projektet Dolphin Gas i Mellanöstern.

De två Nexanskablarna, på 90 respektive 75 km, kommer att ansluta två plattformar till havs med Dolphin Ras Laffans processanläggning i Qatar. Kablarna kommer att leverera korrossionsinhibitionsvätska, hydratinhibitionsvätska och dieselolja till de två plattformarna, liksom kommunikationen via fiberoptiska element.

Dolphin Gas-projektet
Dolphin Energys projekt Dolphin Gas är ett av de största enskilda energiinitiativen som någonsin tagits i Mellanöstern. Dolphingasen är en unik källa av ny miljövänlig energi för den södra Gulfen. Genom leveransen av naturgas från Qatar kommer också Dolphin-projektet att för allra första gången förena de tre GCC-nationerna* - Förenade Arabemiraten, Qatar och Oman - i ett regionalt energinätverk.  När projektet är igång 2006 skall det produceras i genomsnitt två miljarder kubikfot per dag.

Tillverkas i Norge
Under produktionen av umbilicalkablarna behövs 684 km Super Duplex stålrör och 165 km fiberoptiska element. Stålrören kommer att svetsas samman till ett sammanhängande stålrör vid fabriken i norska Halden. De fiberoptiska elementen produceras vid Nexans fabrik i Rognan, i norra Norge, och den slutliga monteringen sker i Halden. När umbilicalkablarna är färdigtillverkade kommer de att väga totalt nästan 3 000 ton.

Kablarna beräknas vara klara i början av 2006 och installeras utanför Qatar sommaren 2006.

"Shore-to-Offshore"
För att skydda de två umbilicalkablarna på land kommer de att grävas ner i ett 1 km långt dike. Nexans har många års erfarenhet av "shore-to-offshore"-applikationer, bland annat prestigefyllda projekt som Scarab/Saffron, Corrib, Snövit och Ormen Lange.

* GCC (Gulf Cooperation Council) är en samarbetsorganisation mellan Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.