Nexans lanserar ny webbplats

2007-01-16 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, lanserar i dag sin nya webbplats. Förutom nytt utseende är den nya webbplatsen resultatet av en sammanslagning av den gamla webbplatsen och den förut separata internettjänsten Nexans e-service. Den förstnämnda har innehållit information om företaget, marknadssegment etc medan Nexans e-service har innehållit produktkatalogen och övriga kundspecifika tjänster.

Banner launch corp EN small

Alla värdefulla tjänster samlade
Den nya webbplatsen är ett led i Nexans strategiska plan där ett av målen är att göra Nexans mer attraktivt för kunderna. Genom att samla all information och tjänster på ett ställe syftar den till att utveckla samarbetet med företagets kunder. Den nya webbplatsen blir ett kraftfullt verktyg med möjlighet till flera ingångar till produkter och produktlösningar. I webbplatsens katalog finns mer än 300 000 produktdatablad, av vilka varje land skapar ett anpassat sortiment och adderar information och tjänster såsom installationsanvisningar och kalkylinstrument. Registrerade användare kan ytterligare anpassa webbplatsen efter sina önskemål. 

"Utrustad med detta mera kraftfulla verktyg förstärker Nexans inte bara sin synlighet och konkurrensförmåga på den globala kabelmarknaden utan betonar också sin kundorientering", säger Pascal Portevin, chef för Nexans strategiska verksamhet.

En enda, lättnavigerad plattform
Ambitionen för projektgruppen, ca 15 personer som arbetat i över ett år med sammanslagningen, var att göra all information relevant och lättillgänglig och med lokala kontaktpersoner.

Webbplatsens struktur har förenklats, navigeringen renodlats och sökmotorerna gjorts kraftfullare. Den erbjuder också möjlighet till animerat innehåll såsom filmade intervjuer med kabelexperter, e-learning och rejäla faktaavdelningar.

Webbplatsen är uppbyggd med den senaste webbtekniken. Den använder Open Source-komponenter inom Java-världen och Web 2.0. Dessutom är den kompatibel med Nexans olika IT-system och klarar även framtida mervärdestjänster som order, fakturering, lager etc.

Kraftfullt redskap för samarbete
Från och med nu är 32 lokala webbplatser från olika länder sammankopplade till en enda plattform och blir därmed ett viktigt redskap för internt samarbete. All information blir gemensam och omedelbart åtkomlig för alla interna användare, oavsett geografisk placering.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.