Nexans levererar kabel till två stora varv i Japan

Mitsubishi Heavy Industries och IHI Marine United Inc. har valt Nexans som enda leverantör av kabel till 39 nya fartyg.

Shipbuilding IHI JaponNexans, världens ledande kabeltillverkare, har erhållit två ramavtal värda totalt omkring 16 miljoner euro. Avtalet gäller leverans av kraft-, kontroll- och kommunikationskablar till två stora japanska varv MHI (Mitsubishi Heavy industries) och IHI- MU (IHI Marine United Inc.). Kablarna skall installeras i 39 fartyg som byggs på fem olika japanska varv.

För att läsa hela pressmeddelandet, växla språk till engelska!

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.