Högspännings-sjökabel till Kina

Förläggning av sjökabel2007-02-06 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har i dag skrivit kontrakt värt omkring 140 miljoner euro med det kinesiska bolaget CSG och Guangdong Nan-Dian Power Equipment Co på tillverkning och installation av en 500 kV kraftsjökabel. Kabeln skall läggas mellan ön Hainan och Guangdongprovinsen i södra Kina.

Den 30 km långa sjökabeln har en kapacitet på 600 MW och läggs på cirka 100 meters djup. Enligt planen skall kabeln tas i bruk i juli 2009 och kommer då att spela en strategiskt viktig roll i utvecklingen av turismen på Hainan.

Den oljefyllda sjökabeln har ett tvärsnitt på 800 mm². Den kommer att produceras i Japan av NVC, en fabrik som genom ett joint venture ägs till 66 % av Nexans och till 34 % av det japanska företaget Viscas. Kabeln kommer att förläggas med Nexans egna kabelfartyg Skagerrak.

– Bildandet av NVC i juli förra året hade som mål att snabbt öka vår kapacitet och möjlighet att serva högspänningsmarknaden de närmsta åren. Detta är den första kabeln vi producerar vid fabriken i Tokyo Bay och kontraktet visar att behoven på marknaden ökar. Tack vare denna allians kan vi i dag tillmötesgå våra kinesiska kunders behov, understryker Patrick Barth, chef för Nexans högspänningsavdelning.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.

About Guangdong Nan-Dian Power Equipment Co

Guangdong Nan-Dian Power Equipment Co is engaged in the purchasing, supplying and concerning management responsibilities of various kinds of equipments, materials and spare parts for the grid construction, power production, grid major repair and technological transformation for China Southern Power Grid Corporation.