Nexans levererar till Australiens största vindkraftspark

Nexans levererar flexibla lågspänningskablar till Suzlon Energys turbiner

Suzlons vindkraftsverk2007-02-15 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har via sitt australiensiska bolag Olex fått en order från Suzlon Energy Australia värd omkring 2,1 miljoner euro. Ordern avser leverans av cirka 135 km lågspänningskabel (LV) till vindkraftsparken Hallett i södra Australien. Det som utmärker kablarna är deras beprövade flexibilitet, då de rättar sig efter vridningarna i turbinen när vindriktningarna växlar.


Australiens största vindkraftspark

Vindkraftsparken Hallett, 200 km norr om Adelaide i södra Australien, har byggts på uppdrag av AGL (Australian Gas Light Company), en av Australiens största eldistributörer, och kommer att bestå av 45 turbiner med en total kapacitet på 94,5 MW. När den är färdig kommer den att vara Australiens största vindkraftspark, med kapacitet att leverera “grön” el till omkring 54 000 hushåll.

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.