Nexans vinner kontrakt i Shanghai på högspänningskabel värd 35 miljoner euro

Världens första nedgrävda 500 kV kabel i stadsmiljö

2007-03-19  – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått en order värd omkring 35 miljoner euro från Shanghai Power Equipment & Materials Co. Ltd på tillverkning och installation av en 17 km lång, 500 kV jordkabel som ska anslutas till Shibos och Sanlins 500 kV transformatorstation i Shanghai, Kina. Kabel som ska installeras åt Shanghai Municipal Electric Power Co. Ltd kommer att slå två världsrekord, både som den första nedgrävda 500 kV kabeln i stadsmiljö och den första 500 kV PEX-isolerade kabeln med en ledardiameter på 2 500 mm².

Kontraktet är en del av ett globalt infrastrukturprojekt som skall möta Shanghais ständigt växande behov av energi, vars energiförbrukning väntas nå 125 miljarder kWh 2010. I projektet ingår byggnation av en 17 km lång tunnel där kablarna skall förläggas.

Länkar:

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.