Nexans bidrar till säkerheten vid Sveriges största järnvägsprojekt

Nexans levererar signal- och kraftkabel till Sveriges första ERMTS (European Rail Traffic Management System) som installeras på den nya Botniabanan

2007-04-02 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har fått en order värd 1,2 miljoner euro från Bombardier Transportation på leverans av kablar för signalsystem och kraftkablar till Sveriges första European Rail Traffic Management System* (ERTMS), som installeras på den nya Botniabanan som går utmed Norrlandskusten. Bombardier har fått totalentreprenaden på signalsystemet (ERTMS nivå 2) av Botniabanan AB, som har statens uppdrag att bygga Botniabanan. ERTMS installeras för att uppfylla de höga kraven på säkerhet och trafikkapacitet på banan. 

Nexans kommer att leverera omkring 350 km opto- och kopparkabel till Bombardier. Kablarna skall förse Botniabanans ERTMS med telekommunikation och strömförsörjning till de olika signal- och detektorelement som ligger längs spåret. Alla kablarna är halogenfria och flamskyddade – särskilt viktigt med tanke på de många tunnlarna längs banan.

Nexans svenska marknadsorganisation har ansvarat för kontakterna med Bombardier Transportation och kablarna ska även produceras vid Nexans fabrik i Grimsås. De planeras vara klara för leverans under 2007 och 2008.

Botniabanan: 190 km med 140 broar och 25 km tunnel
Botniabanan är Sveriges största järnvägsprojekt på många år. Banan som skall vara klar 2010 är en 190 km lång, enkelspårig järnväg med 140 broar och 25 km tunnel utmed Norrlandskusten. Tågen kommer att kunna köra i hastigheter upp till 250 km/tim, vilket kommer att förkorta restiden med upp till 50 procent.

Nexans har tidigare levererat kablar till Bombardier för ERTMS i flera olika länder i Europa och Asien.

 – Nexans många järnvägskontrakt runt om i världen övertygade oss om att de har den kvalitet och den kapacitet som fordras för att leverera kablar till Botniabanans ERTMS, säger Dorota Bacztek, inköpschef för kontrollsystem vid Bombardier Transportation.

– Järnvägsinfrastruktur är ett prioriterat marknadssegment för Nexans och vi kan bistå med internationell expertis genom ett nära samarbete med lokala leverantörer, säger Yvon Raak, Nexans Europachef.
– Vi är mycket glada över att få leverera kablar till Sveriges första ERTMS. Det är en viktig order som förhoppningsvis leder till fler order i Norden.


 (*)ERTMS är ett nytt gemensamt signalsystem för Europa, som gör det möjligt att köra tåg över gränserna. Mer information om ERTMS finns på ertms.com.
 

Kontakt:

Karin Johansson Kommunikationsavdelningen
Tel 0325 - 801 66
karin.johansson@nexans.com
Dag Hamm Försäljning Telekom Key Accounts and Export
Tel 0325 - 801 81
Fax 0325 - 803 25
dag.hamm@nexans.com

Om Nexans

Nexans är en global och ledande expert inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, industri, installation och lokala nätverk (LAN). Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Nexans tar ansvar för en hållbar utveckling och detta arbete är en integrerad del av företagets globala och operativa strategi. Ständiga innovationer av produkter, lösningar och tjänster, medarbetarnas utveckling och engagemang, samt säkra industriella processer med begränsad miljöpåverkan är alla viktiga beståndsdelar i arbetet för en hållbar framtid. Med industriell närvaro i 40 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 23 700 anställda och en försäljning under 2010 på mer än 6 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen. Mer information på www.nexans.se.