Nexans vinner kontrakt på utrustning till naturgasprojekt i Yemen

Nexans levererar mer än tusen kilometer mellan- och lågspänningskabel samt instrumentkablar

2007-04-12 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har erhållit ett kontrakt värt omkring 10 miljoner euro på leverans av mellan- och lågspänningskablar samt instrumentkablar till Yemen LNG (Liquefied Natural Gas).

Nexans blir ensamleverantör av kabel till Yemen LNG-projektet och kommer att leverera omkring 1 100 km mellan- och lågspänningskabel, instrument- och fiberkablar. Kablarna kommer att transportera el, data och tele. De kommer också att användas i kontroll- och instrumentapplikationer.

– Mellanöstern är en snabbt växande region där många projekt har genomförts de senaste åren. Den petrokemiska industrin har stora behov av utrustning och på Nexans är vi stolta över att kunna leverera högkvalitativa och tillförlitliga lösningar för de komplexa olje- och gasprojekten i området. Dessutom understryker kontraktet det nära samarbetet som Nexans har med de stora verkstadsbolagen, säger Bruno Thomas, Nexans chef för området Mellanöstern och andra områden såsom Sydamerika, Afrika och Ryssland.


Vill du läsa hela pressmeddelandet på engelska väljer du antingen språk "English" ovan eller pdf-filen nedan.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.