Nexanskabel till Storbritanniens största biokraftverk

Kontrakt på mellanspänningskabel värt 5 miljoner euro

E.ONs brittiska biokraftverk2007-05-03 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har avslutat ett kontrakt värt cirka 5 miljoner euro på tillverkning och leverans av en 33 kV kabel till det skotska bolaget Scottish Power. Kabeln skall sammanbinda E.ON:s brittiska biokraftverk, som byggs vid Stevens Croft, nära Lockerbie i Skottland, med elnätet.

Nexans har tillverkat och levererat en PEX-isolerad kabel med arean 500 mm2 som är förlagda i två trefasringar med en total kabellängd av 153 km.

480 000 ton ved eldas årligen

Ett konsortium mellan Aker Kvaerner och Siemens bygger ett biokraftverk för 132 miljoner euro. Det kommer att eldas med 480 000 ton ved årligen. Det gör det till Storbritanniens största biokraftverk. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska med upp till 140 000 ton per år. Anläggningen skall börja leverera el till sommaren och vara i fullt bruk i slutet av 2007.

– Förnybar och hållbar energi är ett viktigt marknadssegment inom Nexans, varför vi är mycket nöjda med att ha bidragit till denna nätverkslösning vid Storbritanniens största anläggning för bioenergi, säger Yvon Raak, Nexans europachef.

Kablarna tillverkades vid Nexans anläggning i Bourg-en-Bresse i Frankrike. Installationen är redan avslutad.

Länkar:

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.