800 km fiberoptisk sjökabel till Canada

2007-05-16 – Nexans, världens ledande kabeltillverkare, har tilldelats ett kontrakt av det kanadensiska bolaget IT International Telecom Inc på leverans av ca 800 km fiberoptisk sjökabel. Kabeln levererades på rekordtid redan i april, endast tre och en halv månad efter beställning.

Kontraktet är ett resultat av nästan ett års samarbete och noggrann planering mellan Nexans och IT International Telecom. Det omsorgsfulla förarbetet gjorde det möjligt att leverera de fiberoptiska kablarna, som har tillverkats vid Nexans fabrik i Rognan, Norge, redan i april 2007. Att klara av att leverera 800 km sjökabel på bara tre och en halv månad är nytt rekord och visar på stor flexibilitet vid fabriken i Rognan.

Kabeln skall användas i ett projekt för att förbättra bredbandstillgängligheten i Canada. Projektet drivs av ett löfte om att tillhandahålla bredbandsuppkoppling till 68 skolor och 103 kommuner i ett landsbygdsområde i östra Canada.

IT International Telecom  CS Intrepid
IT International Telecoms kabelfartyg CS IT Intrepid

"Kontraktet visar ännu en gång Nexans konkurrenskraft inom fiberoptisk sjökabelteknik. Vi har en referenslista på över 16 000 km installerad fiberoptisk sjökabel över hela världen. Via tidigare projekt har Nexans redan levererat kablar till IT International Telcoms system i Canada och det kommer fler möjligheter för båda våra företag, allt från Canada ner till Karibien. Vi är naturligtvis angelägna om att gå vidare med dessa projekt för att säkra fler kontrakt I regionen, men  just nu är vi mycket nöjda med att ha valts av IT International Telecom för detta projekt,” säger Gordon Thursfield, Nexans Executive Vice-President för Nordamerika.

Tekniska detaljer
Den fiberoptiska sjökabeln till projektet tillverkades av Nexans i sex längder. Den längsta, på hela 187 km, till förbindelsen mellan New Victoria och Rose Blanche. Varje del består av samma kärna, med 24 fibrer i ett stålrör täckt med polyetylen. Längderna har tre olika typer av armering beroende på var de skall installeras. Det kommer inte att behövas några skarvningar på förläggningsplatsen eftersom hela 22 övergångar har gjorts i fabriken under armeringsprocessen. 

Kabeln skall installeras på ett maxdjup av 570 meter av IT International Telecoms egna kabelfartyg, CS IT Intrepid.

Kontakt:

Angéline Afanoukoe Press relations
Tel +33 1 78 15 04 67
Angeline.afanoukoe@nexans.com
Michel Gédéon Investor Relations
Tel +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans

Nexans är världsledare inom kabelindustrin och erbjuder med tyngdpunkt inom kraftöverföring ett omfattande urval av kablar och kabelsystemlösningar för infrastruktur, installation och industri. Nexans riktar sig till en rad marknadssegment från el- och telenät, vägar och järnvägar till skeppsbyggnad, olje- och gasindustri, kärnkraft, fordonsindustri, elektronik, rymdteknik, materialhantering och automation. Med industriell närvaro i mer än 30 länder och kommersiell verksamhet över hela världen, har Nexans 21 000 anställda och en försäljning under 2006 på 7,5 miljarder euro. Nexans är noterat på Parisbörsen.