Kablar för ett nordiskt klimat

Vårt nordiska klimat ställer stora krav på våra kablar. De ska tåla både tuffa kalla vintrar och varma somrar. Dessutom med tjäle och tjällossning däremellan. Utöver det har vi vind, regn, snö och is att ta hänsyn till. Samma kabeltyper installeras i Skåne såväl som längst upp i Lappland, vilket medför att det ställs olika krav på kabelns prestanda.