Se vårt röktest


Vi har jämfört vad som händer under ett brandförlopp med PVC-kablar respektive halogenfria kablar.